Achilles Utilities NCE

I visse tilfælde anvendes prækvalifikationsdatabasen Achilles Utilities NCE, som erstatter trin 1-3 af den almindelige EU-udbudsproces beskrevet under "EU-udbud" jf. art. 77 i Direktiv 2014/25/EU. Prækvalifikationsordningen annonceres i EU-tidende.

 

I visse tilfælde vil vi opfordre potentielle leverandører til at lade sig registrere i denne prækvalifikationsdatabase, medmindre prækvalifikationsprocessen omfatter mere end et kvalifikationstrin.

Anvendes denne prækvalifikationsdatabase benyttes følgende udbudsproces med mindre prækvalifikationprocessen involverer mere end en prækvalifikationsfase:

 

 

Tilbudsevaluering og forhandlingTilbudsevaluering og forhandling

Deltagerne indbydes til forhandling. DONG Energy anvender det økonomisk mest fordelagtige tilbud som tildelingskriterium, baseret på konkrete evalueringskriterier som ofte inkluderer pris og kvalitet og en vægtning heraf jf. Direktiv 2014/25/EU, art. 82.

1.000000000000000
Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i EU-tidendeOffentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i EU-tidende

DONG Energy offentliggør en bekendtgørelse om indgået kontrakter i EU-tidende jf. Direktiv 2014/25/EU, art. 70.

2.000000000000000

 

 

Læs mere

Achilles Utilities NCE

http://authoring.dongenergy.com