Gældende lovgivning

DONG Energy er underlagt Europa-Parlamentets og Rådes direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester. Udbudsprocessen skal derfor gennemføres i henhold til lovgivningen, hvor det er relevant, herunder kravene vedrørende anvendelse af det fælles europæiske udbudsdokument. Når direktiv 2014/25/EU ikke finder anvendelse, forhandler DONG Energy direkte med udvalgte leverandører.

 

I Procurement bestræber vi os på at indgå aftaler, der kan anvendes af hele DONG Energy koncernen.

Vi bestræber os på at indgå aftaler, der kan anvendes af hele DONG Energy koncernen