Indkøb

 

 

Udbud i Procurement

Denne side giver et indblik i den indkøbsprocedure Procurement anvender, når der skal foretages indkøb til koncernen. Hjemmesiden angiver, hvilke regler DONG Energy er underlagt, samt hvilken udbudsproces vi følger.

Endvidere gives der et overblik over, hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til Procurement i DONG Energy.

Procurement

Procurement har ansvaret for at forhandle og indgå indkøbskontrakter på varer, services og tjenesteydelser for hele DONG Energy koncernen. Procurement's funktion er at indgå kontrakter, der skaber værdi for hele koncernen, hvilket opnås ved at udnytte synergier på tværs af koncernen samt ved at forhandle os frem til effektive økonomiske og juridiske vilkår for leverancen. Endvidere skaber vi værdi ved at udnytte vores markedskendskab strategisk.

 

Procurement er organiseret på følgende vis:

  • Indirect Procurement – varetager indkøb, der går på tværs af koncernen.

  • Oil & Gas Procurement – varetager indkøb til den del af koncernen, der har ansvaret for efterforskning og produktion af olie og gas.

  • Distribution & Customer Solutions Procurement – varetager indkøb til den del af koncernen, der har ansvaret for salg og distribution af el.

  • Bio Energy & Thermal Power – varetager indkøb til den del af koncernen, der har ansvaret for at producere elektricitet ved at investere i nye energiteknologier, der skal erstatte fossile brændsler med bæredygtig biomasse og affald og sikre bæredygtig lagring.

  • Wind Power Procurement – varetager indkøb i forbindelse med vores vindmølleparker.

  • IT Procurement – varetager indkøb i forbindelse med IT-aktiviteter.

Procurement Excellence – foretager strategiske leverandør- og markedsanalyser.

 

 

 

Læs mereDONG Insurance A/Shttp://authoring.dongenergy.com