Nomineringskomite

Nomineringskomiteen vurderer bestyrelsens sammensætning og fremlægger anbefalinger om valg af egnede bestyrelseskandidater for aktionærerne på den ordinære generalforsamling. 

Du kan downloade forretningsordenen for Nomineringskomiteen via linket til højre.

Nomineringskomiteen nedsættes efter hvert års ordinære generalforsamling og består af bestyrelsesformanden, næstformanden samt fire medlemmer udpeget af hver af de fire største navnenoterede aktionærer.

De nuværende medlemmer af Nomineringskomiteen af:

  • Thomas Thune Andersen og Lene Skole (Bestyrelsens formand og næstformand)

  • Anders Damgaard (udpeget af PFA Pension)

  • Peder Lundquist (udpeget af Finansministeriet)

  • Jesper Hjulmand (udpeget af SEAS-NVE)

  • Claus Wiinblad (udpeget af Arbejdsmarkedets Tillægspension)


Nomineringskomitéen anbefalede i marts 2016 generalforsamlingen at genvælge alle bestyrelsesmedlemmer, og generalforsamlingen fulgte anbefalingen.

 

Nomineringskomitéen godkendte på sit møde i september 2016 den årlige mødeplan og drøftede bestyrelsens sammensatning samt behovet for udskiftninger efter børsnoteringen. Nomineringskomitéen vurderede også kompetenceprofiler for de forskellige bestyrelsesmedlemmer, blandt andet behovet for at øge erfaringen med store investeringsprojekter samt corporate finance. Nomineringskomitéen besluttede at starte en rekrutteringsproces for at styrke disse kompetencer i bestyrelsen.