DONG Energy: Ny organisation for at understøtte grøn vækst

24.05.2017 14:00

I dag har DONG Energy offentliggjort frasalget af sin upstream olie- og gasforretning som led i selskabets grønne omstilling. Desuden har selskabet annonceret en ændret organisationsstruktur, der skal udnytte selskabets fulde potentiale og styrke DONG Energy's globale førerposition, når det gælder omstilling til mere bæredygtige energisystemer.

 

DONG Energy’s organisation har haft en konglomeratstruktur, som har fungeret godt i en periode med omstrukturering af porteføljen, hvor selskabet har trukket sig ud af nogle forretningsaktiviteter og accelereret og omstruktureret andre. Nu hvor frasalget af selskabets olie- og gasforretning samt omstruktureringen af porteføljen er ved at være afsluttet, vil en ny organisationsstruktur og ledelsesmodel blive implementeret.

 

Administrerende direktør, Henrik Poulsen, udtaler: "DONG Energy har i de seneste fire-fem år været i gang med en omstruktureringsproces, hvor vi har frasolgt ikke-kerneaktiviteter, skaffet ny kapital og gennemført en børsnotering af selskabet. Med frasalget af Oil & Gas er vi nu nået et punkt, hvor omstruktureringen er ved at være ved vejs ende, og hvor vi skal opbygge den ledelse og den organisation, der skal til for at sætte fuld kraft bag vores grønne vækstambitioner."

 

En Executive Committee bestående af administrerende direktør, Henrik Poulsen, koncernøkonomidirektør, Marianne Wiinholt, og koncerndirektørerne for de tre forretningsområder, Samuel Leupold (Wind Power), Thomas Dalsgaard (Bioenergy & Thermal Power) og Morten Buchgreitz (Distribution & Customer Solutions) vil bære det fælles ansvar for hele forretningen. Derudover vil et nyt Management Team blive etableret. Det omfatter Executive Committee og Senior Vice Presidents og bliver etableret for at drive den strategiske og kulturelle udvikling på tværs af selskabet. Dette 'Management Team' vil bestå af i alt 20 personer.

 

Henrik Poulsen fortsætter: "Både organisatorisk og mentalt går vi fra at have en konglomeratstruktur til at agere som et integreret selskab. Fremover vil vi være ét selskab med tre forretningsområder og et antal fælles funktioner, der understøtter hele selskabet.”

 

Som følge af den nye organisation og frasalget af olie- og gasforretningen vil der blive gennemført en yderligere effektivisering af stabsstrukturen, ligesom der vil blive iværksat besparelser for at afspejle den nye selskabsstruktur. Der forventes en samlet reduktion på 115-135 stillinger i Danmark.

 

Ændringerne blev annonceret i dag på et town hall-møde og på selskabets intranet. Der er indledt en dialog med de relevante medarbejderrepræsentanter om de planlagte stillingsreduktioner, som forventes afsluttet senest 8. juni.