Energy at work

Kristian Bülow Jensen

Kristian Bülow Jensen

Navn: Kristian Bülow Jensen

Uddannelse: Cand.oecon.

Titel: Senior Project Manager

Forretningsområde: Distribution and Customer Solutions

Mit udgangspunkt

Jeg er uddannet økonom og har arbejdet i Distribution & Customer Solutions i DONG Energy i to år. Før jeg kom til DONG Energy, har jeg arbejdet som selvstændig og været ansat i andre større og mindre virksomheder.

 

Her bruger jeg min energi

Jeg sidder i en dynamisk projektorganisation, hvor jeg arbejder med en bred vifte af forskellige opgaver på tværs af vores fire forretningsområder. Mine opgaver kan eksempelvis have med intern rapportering og organisationsændringer at gøre. Hvis der for eksempel sker ændringer i Tyskland, hvordan får vi så justeret deres processer i forhold til Danmark? Der sker hele tiden nye ting, og derfor er jeg i kontakt med rigtig mange kolleger på tværs af organisationen - både programledere, IT-projektledere og regnskabsmedarbejdere. Det er alle de forskellige opgaver og kontaktflader, der gør mit job så utroligt spændende.

 

Her finder jeg min energi

For mig sker det i eksekveringsfasen af et projekt, når al planlægningen er afsluttet, og vi sætter projektet i drift. Så får jeg svar på, om alle de tanker, jeg har tænkt, var rigtige, om det hele virker, og om vi har husket alting. Det er, når jeg kan mærke, at alle tager fælles ansvar for projektet, så vi leverer på dagen, og det hele virker som det skal. Det er også med til at gøre et projekt sjovt, når jeg lærer noget nyt enten menneskeligt eller fagligt. Så har det været en god dag.