Katrine Heilmann

Katrine Heilmann

Katrine Heilmann

Navn: Katrine Heilmann

Uddannelse: MSc in Electrical Engineering

Titel: HV/MV Engineer

Forretningsområde: Wind Power

Mit udgangspunkt

Jeg er uddannet energiingeniør med speciale i højspændingsteknik. Jeg har været ansat i forretningsenheden Wind Power i DONG Energy siden 2008, hvor jeg startede med at arbejde med teknologiudvikling. Jeg har siden arbejdet i driftsafdelingen for vindmølleparker, og i dag er jeg en del af afdelingen 'Transformers & High Voltage Components', hvor vi har det tekniske ansvar for, at havmøllerne kan kobles på elnettet.

 

Her bruger jeg min energi

Jeg er ansvarlig for den elektriske del af transformerstationerne til havmølleparker - det er her, alle kablerne samles for at blive til ét kabel, der sender effekten i land. Jeg arbejder tæt sammen med mine kolleger og samarbejdspartnere - f.eks. dem, der designer stålet, leverandørerne af højspændingskomponenterne, og dem, der er ansvarlige for kablerne. Det er mig, der skal sørge for at indkøbe og koordinere den elektriske løsning, så alt bliver leveret til tiden, at der er fremdrift i design og installation, og at vi løser de eventuelle udfordringer, der opstår. Her er det utrolig vigtigt, at vi kigger ud over egne faggrænser, at vi alle bidrager og strækker os for hinanden.

 

Her finder jeg min energi

For mig er der flere motivationsfaktorer. Det er forventningens glæde, de udfordrende opgaver og dynamikken i især planlægningsfasen af et projekt. Det er også følelsen af i hele tiden at rykke sig personligt og fagligt – at sikre den mest optimale fremdrift af et projekt, og at vi sammen når i mål på den bedst mulige måde. Det er en fed fornemmelse, når der begynder at blive leveret på et site, og jeg tænker "nu mangler vi bare at finde en kran!" Det allerbedste er, når det hele står færdigt. Det er en stor tilfredsstillelse at fejre det med mine kolleger.