Henrik Rostgaard

Henrik Rostgaard

Henrik Rostgaard

Navn: Henrik Rostgaard

Uddannelse: Kemiingeniør

Titel: Kemiingeniør

Forretningsområde: Bioenergy & Thermal Power

Mit udgangspunkt

Jeg er oprindeligt uddannet laborant og læste siden videre til kemiingeniør. Jeg har 28 års erfaring fra elbranchen og har arbejdet i DONG Energy i Bioenergy & Thermal Power på Avedøreværket siden 2012.

 

Her bruger jeg min energi

Jeg arbejder blandt andet med rapportering af miljøforhold, kvalitetssikring af røggasmålinger og med vandproduktion. Det sidste er lidt en hobby i mit arbejde. Det er en spændende teknologi, så jeg lærer noget nyt næsten hver uge, og det synes jeg, er fantastisk efter så mange år i samme branche. Et andet vigtigt aspekt af mit arbejde er troubleshooting. Det vil sige, at hvis der dukker nogle større problemer op inden for mine områder på et af anlæggene, bliver jeg kontaktet af kontrolrummet, og så er jeg med til at se på det og prøve at finde en løsning.

 

Her finder jeg min energi

Jeg er meget glad for samarbejdet med mine kolleger, både ingeniører, maskinmestre og andre faggrupper, og jeg kan godt lide den begejstring, der melder sig, når vi er på sporet af en løsning. Det er dejligt at være med til at få noget til at lykkes sammen. Nogle gange kan et problem jo virke helt uoverskueligt i starten, men så begynder vi at få indkredset årsagen sammen, og pludselig kommer løsningen som et lyn fra en klar himmel. Jeg kan huske en gang, der var et problem med et afsvovlingsanlæg, hvor kalken pludselig ikke kunne opløses. I starten kunne vi slet ikke regne ud, hvad problemet var. Det var mit ansvar at få det løst, og der var mange penge på spil. Jeg kunne slet ikke sove om natten, fordi jeg grublede over det. Da jeg så fik det løst, kunne jeg ikke sove, fordi jeg var så glad!