Brian Krusegaard

Brian Loldrup Krusegaard

Navn: Brian Loldrup Krusegaard

Uddannelse: Maskinmester

Titel: Vedligeholdelseskoordinator

Forretningsområde: Bioenergy & Thermal Power

Mit udgangspunkt

Jeg er uddannet maskinmester fra Maskinmesterskolen i København og har været ansat i Bioenergy & Thermal Power i DONG Energy siden 2009. I dag arbejder jeg som driftsmester på H.C. Ørstedsværket i København.

 

Her bruger jeg min energi

På kontrolrummets storskærme overvåger jeg, om værket leverer den rette mængde fjernvarme. Ved at skrue på tilførslen af naturgas styrer jeg gasturbinens effekt og derved den mængde damp, som bliver til fjernvarme hos forbrugerne. Værket udnytter overskudsenergien fra turbinen til at producere el. Ved at kombinere el- og varmeproduktion opnår vi en høj udnyttelsesgrad af brændslet på omkring 90 %. I løbet af en arbejdsdag kan opgaverne meget hurtigt variere. Det normale arbejde består i at overvåge driften af værket, men hvis en alarm lyder, skal jeg kunne reagere hurtigt.

 

Her finder jeg min energi

Jeg føler en stor faglig stolthed over at kunne løse forskellige udfordringer hurtigt og godt, og jeg elsker, at hver dag ikke er ens. Vi skal reagere hurtigt, hvis der er noget, der driller, og det giver en god energi at indkredse og løse faglige udfordringer sammen som et team.