Studenterprojekter

Kandidatafhandling

Du har mulighed for at skrive et studenter-projekt hos DONG Energy

Har du lyst til at samarbejde med et af Europas førende energiselskaber og verdens førende udvikler af vindmølleparker? Nu har du chancen. Læs videre, for at høre omkring mulighederne for at lave et studenterprojekt sammen med DONG Energy

 

 


Følgende to studerende har færdiggjort deres studenterprojekt hos DONG Energy. Klik på læs mere under hver studerende for at læse mere om deres oplevelser og erfaringer.

 

 

Fra speciale til Ph.dFra speciale til Ph.d

​Jakob Glasdam, Stærkstrømsingeniør fra Ålborg Universitet, afsluttede sit speciale i 2011

”Jeg skrev inden for området havvind. Formålet med mit speciale var at udvikle en analysemodel til at vurdere risikoen for forekomsten af utilladeligt høje koblingsoverspændinger i større havmølleparker. Konsekvensen af sådanne overspændinger kan være nedbrud og destruktion af de elektriske komponenter, der driver havmølleparken. Helt specifikt opstillede jeg en afbrydermodel, der blev anvendt i selve analysen.

Formålet med analysearbejdet var også at evaluere de simuleringsværktøjer, som DONG Energy anvender i designfasen af en havmøllepark, så vi i betydelig grad kan nedbringe fejlraten af de elektriske komponenter, der driver vores havmølleparker. På denne måde sikrer vi forsyningen af vedvarende energi til vores mange elkunder. Resultatet af specialet bliver nu implementeret i DONG Energy’s fremtidige arbejde med opførelse af havmølleparker.

DONG Energy var et oplagt valg for mig, da mine interesser ligger inden for havvind. Samtidig var det vigtigt for mig, at få lov til at skrive et langt speciale, dvs. på to semestre fremfor ét, hvilket gav mig mulighed for en større fordybelse i specialet. Det blev også starten på min ph.d., som jeg efterfølgende begyndte på i samarbejde med DONG Energy. De resultater, jeg har opnået gennem både specialet og ph.d.en, kan jeg bruge i mit videre arbejde i DONG Energy, hvor jeg nu er fastansat.”

Specialetitel: Opstilling, validering og anvendelse af en vakuum afbrydermodel i forbindelse med tidsdomæneanalyser i store offshore vindmølleanlæ

Læs mere om DONG Energy Wind Power

1.00000000000000http://assets.dongenergy.com/DONGEnergyImages/student-outside-2.jpg, Fra speciale til Ph.d0
Et værdiskabende specialeEt værdiskabende speciale

​Knud Ho Karkov, Cand.scient. i geofysik fra Århus universitet, afsluttede sit speciale i 2012

”Jeg skrev om den strukturelle udvikling af undergrunden i et dansk Nordsø-område. Den strukturelle forståelse blev brugt til at forudsige hydrokarbon-potentialet i området og dermed sandsynligheden for at finde olie og gas. Resultaterne fra specialet har gjort det muligt for DONG Energy at forfølge nogle ellers oversete muligheder.

Det er både spændende og motiverende at skrive et erhvervsrelevant og værdiskabende speciale. Da jeg efterfølgende startede i DONG Energy, kunne jeg bidrage fra dag ét og gøre en forskel for virksomheden. Jeg har fået en enorm erfaring med i rygsækken. Desuden har det været et godt springbræt til et videre karriereforløb i DONG Energy. Fra august 2012-2014 var jeg graduate i DONG Energy, hvorefter jeg blev ansat som geofysiker i Hejre-projektet med fokus på nærfeltsmulighederne. Hejre er Danmarks hidtil dybeste oliefelt og største udbygningsprojekt i den danske del af Nordsøen.”

Specialetitel: ”Den strukturelle udvikling samt hydrokarbonpotentialet for Ringkøbing-Fyn Højderyggens nordflanke dækkende området umiddelbart øst for Central Graven”

Læs mere om Hejre

2.00000000000000http://assets.dongenergy.com/DONGEnergyImages/student-outside-1.jpg, Et værdiskabende speciale0

 Forudsætninger

  • ​Du er tilmeldt et relevant studie på et universitet eller handelshøjskole, og er i gang med din kandidatgrad

  • Normalt er det muligt at lave et bachelor- eller kandidatprojekt med os, men større semesterprojekter er også velkomne

  • Du skal selv finde en underviser på dit uddannelsessted, som skal fungere som vejleder på studenterprojektet

  • Du skal selv sikre, at al teknisk udstyr, f.eks. laboratoriefaciliteter, som er nødvendigt for at skrive dit studenterprojekt, er tilgængeligt på dit uddannelsessted

  • Du er i samarbejde med din vejleder fra dit uddannelsessted ansvarlig for at sikre, at studenterprojektet lever op til dit universitets akademiske standarder og krav

  • Foruden dit CV, følgebrev og karakterudskrift skal din vejleders CV/baggrund inkluderes i ansøgningen

Ledige studenterprojekter

Se tilgængelige projekter under katagorien Student projects under Ledige job.