Karriereudvikling

Karriereudvikling

I DONG Energy fokuserer vi på professionel og personlig udvikling. Gennem dit arbejde med dygtige kollegaer og vores omfattende udviklings- og træningsprogrammer, tilbyder vi dig muligheden for at udvikle dig.
 

Udvikling af vores medarbejdere er i tråd med DONG Energys strategi og medarbejdernes personlige behov for professionel udvikling. Vi tror på at læring og udvikling foregår gennem dialog og at en variation i læringsmetoder styrker medarbejderes evne til at reflektere. Det har den højeste læringseffekt at skabe sig løbende erfaringer i jobbet og derfor er netop den læringsmetode hjørnestenen i den læring der finder sted i DONG Energy.

 
Vi lægger derudover vægt på at tilgå læring gennem eksponering til relevante interessenter samt gennem et bred vifte af træningsprogrammer, der er funderet i en blanding af traditionel klasseværelsestræning, gruppearbejde, case-baserede øvelser, feedback og coaching.

 

DONG Energy Akademiet

DONG Energy Akademiet er vores fælles platform for alle interne programmer og udviklingsprocesser. Det er oprettet for at støtte medarbejderes udvikling inden for DONG Energys tre karrierespor: lederskab, projektledelse og specialistfeltet.

 
Her er en kort introduktion til vores hovedprogrammer:

 

 

LederudviklingsprogrammerLederudviklingsprogrammer

​Vores lederudviklingsprogrammer er baseret på "Leadership Pipeline" tilgangen til lederskab.

​Vi har programmer for alle leder niveauer - fra teamleder niveauet og hele vejen op til topledelse. Vores ledertræning tager udgangspunkt i forskellene i lederrollerne på de forskellige niveauer ift. selve rollen, værdierne og det man bruger sin tid på, når man er en leder for medarbejdere, leder for ledere, ledere for funktioner osv. Formålet er at få lederne gjort opmærksomme på forretningens behov og udfordringer og samtidigt give lederne en fornuftig værktøjskasse i ledelse. Samtidigt er det en mulighed for at udvikle sin egen personlige lederrolle og -adfærd.

1.000000000000000
ProjektledelsesprogramProjektledelsesprogramProjektledelse er en strategisk kompetence i DONG Energy da vi driver nogle af Nordeuropas største og mest komplekse projekter.

​Vi fokuserer løbende på at udvikle projekt- og programledere således at de har de bedste værktøjer og metoder for at kunne levere bedst mulige løsninger.

2.000000000000000
Specialist programSpecialist program

​Specialistprogrammet er et udviklingsprogram i DONG Energy som er målrettet specialister på alle niveauer i organisationen.

Formålet med programmet er at styrke specialisternes evner til at samarbejde og yde indflydelse samt forbedre forandringsparathed og resultatorientering.


Programmet fokuserer ikke bare på læring og specialistkompetencer men også på at skabe meningsfyldte netværk på tværs af forretningsenheder og funktioner.

3.000000000000000
TalentprogrammerTalentprogrammer

​I DONG Energy har vi udviklet tre talentprogrammer for at støtte vores langsigtede plan for arbejdsstyrken ved at opbygge en intern pulje af de dygtigste medarbejdere der har evner, aspiration og engagement til at kunne tage en stilling på et højere niveau eller højere kompleksitet i DONG Energy.

Formålet med alle tre programmer er at gøre deltagerne klar til at levere på det næste niveau.


Columbus programmet er for medarbejdere inden for alle tre karriereveje på specialist og senior specialist niveau. Målsætningerne er at opbygge forretningsindsigt samt støtte den personlig udvikling der skal til for at kunne tage en stilling på et højere eller mere komplekst niveau.


Apollo programmet er for ledere og senior ledere. Målsætningerne er at styrke strategisk forståelse, viden på tværs af forretningsenheder, personlig indsigt, strategieksekvering samt opbygge robusthed og lederskab.


Galaxy programmet er for direktør og senior direktør lederniveauerne dvs. niveauet under vice præsidenter. Målsætningerne er at opbygge robusthed samt forberede dem til at levere resultater på strategisk niveau og blive klar til en eventuel transition til en rolle som funktionsleder.

4.000000000000000

​​​​​​Uanset hvor du arbejder i organisationen, og hvilken karrierevej du har valgt, er der kurser og uddannelsesprogram-mer, der henvender sig til dig.
DONG Energy medarbejder