Storaktionærer

Den danske stat ejer 50,1% af DONG Energy A/S.

Andre aktionærer der ejer mere end 5 % af aktierne og/eller stemmerrettighederne knyttet til aktierne i DONG Energy A/S er

  • The Capital Group Companies, Inc.,

  • EuroPacific Growth Fund's

  • SEAS-NVE A.m.b.A.

Aktionærer, der ejer mindre end 5 %, er anonyme i henhold til dansk lovgivning.