Vest for Shetlandsøerne

 

West of Shetland

Området vest for Shetlands-øerne udgør en stor del af Stor-britanniens olie- og gasreserver

 

 

DONG Energy har to producerende gasfelter og to gasfelter under udvikling.DONG Energy har to producerende gasfelter og to gasfelter under udvikling.

Området vest for Shetlandsøerne er præget af barskt vejr, dybt vand og mangelfuld infrastruktur. Men med den nyeste teknologi og DONG Energy's store viden om regionen er vi godt rustede til at realisere områdets værdier.

Området vest for Shetlandsøerne udgør en stor del af Storbritanniens tilbageværende olie- og gasreserver. Ved at udvikle regionen kan Storbritannien reducere sin energiimport og forbedre landets energiforsyningssikkerhed.

DONG Energy gik ind i området vest for Shetlandsøerne i 2000. DONG Energy har to producerende gasfelter (Laggan og Tormore) og to gasfelter under udvikling (Edradour og Glenlivet). Derudover har vi et olie- og gasfund i Rosebank.

Bruger ekspertise fra Ormen Lange-feltet
Nøglen til at udbygge de fund, vi har gjort i området vest for Shetlandsøerne, afhænger af brugen af ny teknologi og af, hvor gode vi er til at håndtere udfordringerne i regionen.

Vi kan blandt andet bruge den erfaring, vi har fået gennem medejerskabet af det norske naturgasfelt Ormen Lange. Også det felt ligger på vanddybder mellem 800 og 1.000 meter, og vejr- og vindforhold svarer til forholdene i området vest for Shetlandsøerne. Siden 2007 er der produceret gas fra undervandsinstallationer på Ormen Lange-feltet. Det har givet os en unik viden og ekspertise, der kan bruges på felterne i området vest for Shetlandsøerne.

Udbygning med vigtigt pipeline-system
Udbygningen af Laggan-Tormore-felterne omfatter også etableringen af et gastransportsystem til Skotland via Shetlandsøerne. Det første transportsystem i området. Transportsystemet giver nu mulighed for eksisterende og fremtidige opdagelser i området. Udviklingsfelterne Glenlivet og Edradour knyttes til samme infrastruktur.

1.000000000000000

 

 

Bæredygtighedhttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighedLæs om vores arbejde med bæredygtighedhttp://authoring.dongenergy.com

 

 

Omstillingen af energihttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighed/bæredygtighedsstrategi/bæredygtighedsprogrammer/energiforsyning

Vores vision er at være frontløber i energiomstillingen ved at levere stabil energi, der er grøn, uafhængig og omkostningseffektiv

​Læs mere om hvordan vi vil være frontløber i energiomstillingen

http://authoring.dongenergy.com