Hvordan vi arbejder

 

DONG  Energy offshore wind farm

DONG Energy har et stærkt fokus på at reducere prisen på elektricitet fra havmøller

I forretningsområdet Wind Power fokuserer vi på vores medarbejderes sikkerhed såvel som på sikkerheden i miljøet omkring vores vindmølleparker. Vi har et mål om hele tiden at forbedre vores procedurer inden for sikkerhed, miljø og kvalitet. Vi indgår partnerskaber for at sikre finansiering til yderligere opførelse af flere havmølleparker, og vi har et helt konkret mål om at reducere prisen på energi fra havmøller.

 

 

Sikkerhed, miljø og kvalitet

I Wind Power er vi fast besluttede på konstant at forbedre vores procedurer inden for både sikkerhed, miljø og kvalitet.

Vi fokuserer på vores medarbejderes sikkerhed såvel som på sikkerheden i miljøet omkring vores vindmølleparker.

Vi arbejder hele tiden på at sikre, at vores vindmølleparker er designet på en sikker måde, og at vi overholder processer og procedurer. Vi har også implementeret en klart defineret sikkerhedskultur, for at vi kan undgå hændelser og ulykker. Vi udforsker hele tiden nye muligheder for at kunne bygge vindmølleparker, der miljømæssigt er endnu mere fornuftige.

Prisen på havvind skal ned

DONG Energy har et stærkt fokus på at reducere prisen på vindenergi fra havmøller, så den bliver konkurrencedygtig i forhold til andre energiressourcer. Prisen for at bygge parkerne skal yderligere ned. Vi vil reducere omkostningerne med 35-40 % for projekter, vi træffer investeringsbeslutning om i 2020 sammenlignet med 2012.

Partnerskaber

Vi har en unik partnerskabsmodel, som bidrager til udviklingen af havmølleindustrien ved at tiltrække finansielle og industrielle partnere.

At indgå i partnerskaber er en væsentlig del af vores forretningsmodel for at sikre finansiering til opførelse af flere havmølleparker, så endnu flere europæere kan få glæde af den rene elektricitet.

Vores samarbejdspartnere spænder fra danske og internationale pensionsfonde til store industrielle spillere. Sammen vil vores fælles indsats nedbringe prisen på elektricitet og gøre vindenergi til en langsigtet konkurrencedygtig energiressource.

 

 

Bæredygtighedhttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighedLæs om vores arbejde med bæredygtighedhttp://authoring.dongenergy.com

 

 

Hvem vi er/da/karriere/hvem-vi-er

Hvordan er DONG Energy som arbejdsplads?

Lær mere om DONG Energy som arbejdsplads

http://authoring.dongenergy.com