Hvad vi laver

 

DONG Energy employees

I DONG Energy vil vi være førende i omstillingen til fremtidens energisystem

DONG Energy's kraftværker er en vigtig del af det danske energisystem, og de hører til verdens mest effektive og fleksible bl.a. pga. den kombinerede el- og fjernvarmeproduktion. De leverer el og varme til vores kunder, og de er med til at understøtte omlægningen til vedvarende energi i det fremtidige energisystem. Vi omlægger produktionen på udvalgte danske kraftværker fra kul til biomasse.

 

 

El og varme til kunderne

​Elproduktionen fra kraftværkerne sælger vi på de europæiske elbørser, og varmeproduktionen, som udgør 26% af det danske fjernvarmeforbrug, sælger vi til fjernvarmeforsyningsselskaber i Danmark. Herudover leverer kraftværkerne spænding og andre ydelser til elnettet igennem Energinet.dk, som er ansvarlige for forsyningssikkerheden i Danmark.

Omlægning af produktionen på kraftværkerne

I DONG Energy vil vi være førende i omstillingen mod fremtidens energisystem, hvor vi arbejder med at levere ren og stabil energi. Det har betydning for vores kraftværkers fremtidige rolle i energisystemet og deres produktionsmetoder. Vi omstiller noget af produktionen ved at skifte kul og gas ud med træpiller, træflis og andre biomasser. Målet er at biomasseandelen skal udgøre 60 % af produktionen fra danske kraftværker i 2020.

Samspil mellem flere enheder

For at vindenergi skal kunne indgå som en del af en stabil energiforsyning, skal vores kraftværker kunne skifte mellem høj og lav produktion afhængigt af mængden af strøm fra vind og sol og det samlede elforbrug. Kraftværkerne skal i samspil med udlandsforbindelserne, være klar til at overtage elproduktionen, så snart vinden løjer af, eller når elforbruget overstiger elproduktionen fra vedvarende energikilder. Udlandsforbindelser er de kabler, der forbinder Danmark med henholdsvis Tyskland, Norge og Sverige, så vi kan importere og eksportere el alt efter udbud og efterspørgsel.

Nye energiteknologier

Bioenergy & Thermal Power investerer i nye energiteknologier som bl.a. bio- og affaldsraffinering, der er et vigtigt fremtidigt vækstområde, som vi kalder New Bio Solutions. Her fokuserer vi på to unikke teknologier: Inbicon og REnescience, som udnytter biomasse og affald til at opnå en renere energi.