Hvordan vi arbejder

Hvordan vi arbejder

Bioenergy & Thermal Power har fokus på sikkerhed, kvalitet og miljø og arbejder intensivt på at skabe en kultur uden ulykker. Vi stræber efter konstant at forbedre vores indsats, og ønsker at integrere sikkerhedskulturen i den måde, vi løser alle vores opgaver.

 

 

Sikkerhed handler om at forebygge

Vi ønsker at minimere de risici, der er ved en opgave ved på forkant at risikovurdere, analysere og planlægge arbejdsopgaverne. Alle, der arbejder på vores anlæg, skal forinden gennemgå et sikkerhedskursus, så de ved, hvad vi forventer af den enkelte under arbejdets udførelse, og hvilken holdning vi har til adfærd og sikkerhed. Derudover registrerer vi hændelser, hvor det kunne være gået galt, og vi registrerer forslag til forbedring af sikkerhed. Dermed forbedrer vi løbende vores evne til at forebygge ulykker.


Vi arbejder struktureret med processikkerhed for at opbygge en integreret sikkerhedskultur, der er med til at reducere proces- og kvalitetshændelser effektivt og omkostningsoptimalt, inden de udvikler sig med konsekvenser for personsikkerhed, anlægssikkerhed eller det omgivende miljø.

Stort fokus på kvalitet

Vores produktionsanlæg er komplekse. Det er vigtigt, at de er klar til at levere, når der er efterspørgsel, så vores kunder hele tiden kan få den el og den varme, de forventer. Vi prøver hele tiden at flytte grænsen for at opnå højere virkningsgrader og større fleksibilitet. Omstilling fra kul til bæredygtig biomasse er en udfordring for anlæggene, som stiller store krav til kraftvarmeværkernes design, drift og vedligeholdelse.

Vi ønsker at minimere vores påvirkning af miljøet

Ud over at undgå uheld og utilsigtede miljøpåvirkninger arbejder vi målrettet på at reducere vores påvirkning af miljøet. Vores kraftværker er blandt de bedste i verden, og vi udleder 30 % mindre CO2 pr. produceret kWh end et gennemsnitligt kulfyret kraftværk. Desuden er vi i gang med at udskifte kul med biomasse som vil give yderligere reduktion.

Sustainable Biomass Partnership's (SBP) certificeringssystem vil i praksis stå for kontrollen og certificeringen af DONG Energy’s leverandører.
 
Læs mere om DONG Energy's arbejde for at sikre, at biomassen er bæredygtig
Læs mere om Sustainable Biomass Partnership’s certificeringssystem

 

 

Bæredygtighedhttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighedLæs om vores arbejde med bæredygtighedhttp://authoring.dongenergy.com

 

 

Omstillingen af energihttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighed/bæredygtighedsstrategi/bæredygtighedsprogrammer/energiforsyning

Vores vision er at være frontløber i energiomstillingen ved at levere stabil energi, der er grøn, uafhængig og omkostningseffektiv

​Læs mere om hvordan vi vil være frontløber i energiomstillingen

http://authoring.dongenergy.com