Forsyningssikkerhed

 

Forsyningssikkerhed

Kabellægning af luftledninger skal medvirke til at fastholde en høj forsynings-sikkerhed

DONG Energy’s ambition er, at en kunde i gennemsnit højst oplever strømsvigt i 35 minutter årligt, og vi investerer løbende i at sikre en høj forsyningssikkerhed. Det giver stabil energi til både privat- og erhvervskunder.

 

Vi øger forsyningssikkerheden

Vi har gennemført kabellægning af 4.000 km lavspændingsledninger, som var et projekt, der blev indledt i 2003. Værdien af investeringen blev tydelig under stormen i oktober 2013, hvor væsentligt færre kunder var afbrudt end under stormene i 1999 og 2005.

 

I 2013 startede DONG Energy kabellægning af luftledninger i højspændingsnettet – det såkaldte 50 kV-net. Med en samlet investering over de kommende seks til syv år på knap 500 mio. kr. er projektet et af de større infrastrukturprojekter i Distribution & Customer Solutions. Det indfrier et politisk ønske om at styrke forsyningssikkerheden til glæde for kunderne, og æstetisk er det en fordel, at luftledningerne forsvinder i flere naturskønne områder.

 

Der resterer stadig 250 mio. kr. i investeringer for 2016-2026 til kabelnedlægning og 400 mio. til flytning af kabler for 2017-2019.