Vores grønne omstilling fortalt i tal

I DONG Energy ønsker vi at gå forrest i den grønne omstilling, og samtidig føre en bæredygtig forretning med respekt for samfund, miljø og mennesker. Derfor har vi brugt de sidste 10 år på at omstille til grøn energi. Vi er ikke i mål endnu. Men vi er godt på vej.

 

Her kan du gå på opdagelse i vores historie, fortalt i tal.

 

Grønnere energi til millioner af mennesker

Vi bygger havmølleparker i Europa og udskifter kul med bæredygtig biomasse på vores kraftværker. Det giver grønnere el og varme til millioner af mennesker

Andel grøn energi i el- og varmeproduktion
Energikilder i el- og varmeproduktion
Vores kunder får renere og renere energi

Når vi producerer grøn energi, udleder vi mindre CO21. I Danmark står vi for mere end halvdelen af landets CO2-reduktion fra 2006 til 2016.

CO2-reduktion i gCO2e/kWh
CO2-reduktion i tons CO2

1: gCO2e/kWh: Drivhusgasudledning pr. produceret kilowatt-time fra DONG Energy's el-og varmeproduktion.

CO2 i millioner tons: DONG Energy's samlede CO2-udledning.

En mere og mere global virksomhed

Vores rødder er danske, men vi tager del i den grønne omstilling i mange andre lande. Særligt i Storbritannien og Tyskland opfører og driver vi en række havmølleparker. Derfor har vi flere og flere medarbejdere i disse lande. Vi har også åbnet kontorer i USA og i Taiwan, hvor vi har planer om at bygge havmølleparker.

En sikker arbejdsplads

Bæredygtighed handler om andet og mere end at omstille til grøn energi. Det handler også om at passe på vores medarbejdere og leverandører, der arbejder på vores områder. Vi vil fortsætte med at forbedre vores sikkerhed, fordi vi ønsker, at den grønne omstilling skal ske på en sikker måde.

Ansvarlige forretningspartnere

Vi har mere end 22.000 forretningspartnere over hele verden. Dét at føre en bæredygtig forretning betyder, at også vores forretningspartnere skal leve op til internationale standarder for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

 

Vi arbejder løbende på at hjælpe vores partnere med at leve op til standarderne. Vi udfører analyser og kontroller af vores partnere, og stiller krav om, at de forbedrer sig på de punkter, hvor det er nødvendigt.

 

På kortet kan du se i hvilke lande, vi besøgte forretningspartnere i 2015 og 2016.