Svaret på Nordamerikas energiudfordring blæser i havvinden

​Publiceret d. 12. august, 2016
USA, verdens næststørste udleder af CO2, står over for en omstilling fra sort til grøn energi. Havvind kan være med til at løfte den opgave.

 

USA har optimale forudsætninger for at udnytte fordelene ved havvind, og i DONG Energy vil vi bidrage til at realisere dette potentiale. Vi har derfor sikret os rettighederne til at opstille havmølleparker i to områder ud for USA's østkyst. Prisen på havvind er stadig en udfordring, men vi arbejder på at gøre energi fra havvind billigere end fossil energi inden for 10 år. "Det handler om at udnytte erfaringer fra andre steder i verden og tænke stort," siger chefen for vores afdeling i USA, Thomas Brostrøm.

 

Grøn omstilling kræver nytænkning

USA har satset stort på energi fra landmøller. Siden år 2000 er mængden af energi fra landvind tyvedoblet, men trods flere års tilløb har USA stadig sin første vindmøllepark på havet til gode. Det vil vi være med til at lave om på.

 

I USA har man hidtil kunnet udnytte de store og relativt tyndt befolkede områder i Midtvesten til at opstille landmøller. Men det er også en udfordring at løse miljøproblemerne omkring storbyerne på eksempelvis Østkysten med bæredygtig energi. Her kommer havvind ind i billedet.

"Vindmølleparker ud for kysten er et oplagt lokalt alternativ til fossile kraftværker i storbyområder og den oplagte vej at fremtidssikre en bæredygtig energiforsyning til amerikanerne," siger Thomas Brostrøm.

 

 

Ideelle forudsætninger

Nogle af de mest velegnede områder for havmølleparker i USA ligger ud for Østkysten. Her har vi foreløbig sikret os retten til opsætning af to havmølleparker. Havbunden dér minder om forholdene i Europa, hvor havvind allerede nu leverer strøm til millioner af mennesker, og er den hurtigst voksende energiteknologi. I DONG Energy har vi bygget omkring en fjerdedel af verdens havvindkapacitet. Det er disse erfaringer, vi vil drage fordel af i de nye amerikanske vindfelter.

 

Den ene af de to havmølleparker skal efter planen ligge 90 km ud for Massachusetts kyst og forsyne borgerne i og omkring Boston med bæredygtig energi. Den anden park vil stå 24 km ud for New Jerseys kyst. Alene den første havmøllepark vil kunne dække strømforbruget i næsten en halv million amerikanske hjem. Den høje ydeevne er mulig, fordi havvind er kraftigere og mere konstant end vind på land; og det giver mere strøm i stikkontakterne.

 

 

Grøn energi skal være billigere end sort

Havvind er en ung industri sammenlignet med kul og gas. Derfor koster ren energi fra havvind i dag stadig mere end forurenende energi fra kul og gas. Men det billede er ved at ændre sig. Vi forventer, at grøn energi fra havvind allerede om et årti vil være billigere end fossil energi.

 

"Hvis omstillingen af den amerikanske energisektor fra fossil til ren og vedvarende energi skal lykkes, må grøn energi ikke koste mere end sort. Derfor skal havvind blive billigere end fossile alternativer, og det kræver, at hele industrien tænker stort og går sammen om at nedbringe prisen," forklarer Thomas Brostrøm.

 

Ifølge Thomas Brostrøm går den teknologiske udvikling inden for havvind stærkt i disse år, og det får omkostningerne til at falde markant.

 

"Alene havvindmøllernes vingefang er mere end fordoblet på ca. 15 år. Havmølleparkerne bliver større og kan placeres længere ude på havet, hvor de er ude af syne og kan udnytte de højere vindstyrker. Samtidig bliver vi hele tiden bedre til at standardisere og effektivisere opstillingen og vedligeholdelsen af havmøllerne. Alt sammen er med til at drive omkostningerne ned, hvilket i sidste ende giver mere grøn energi i stikkontakterne," slutter Thomas Brostrøm.

  

Vi har opstillet en fjerdedel af verdens havvind og forventer at mere end fordoble vores kapacitet inden udgangen af 2020.