Nyt bioanlæg skal bringe Storbritannien et skridt tættere på en cirkulær økonomi

​  
​Publiceret d. 12. august, 2016
Meget husholdningsaffald kan ikke genanvendes, fordi det består af forskellige materialer, der ikke kan adskilles. Det gælder f.eks. to-go-kaffekopper og juicekartoner. Vores affaldsteknologi REnescience gør op med det problem, og nu er det første fuldskala REnescience-anlæg på vej i Storbritannien. 

 

I dag bliver kun omkring halvdelen af det britiske husholdningsaffald genanvendt. Det er et miljømæssigt problem, for affald udgør en værdifuld ressource, der kan blive til nye produkter og ny energi. Når vi genanvender i stedet for at sende affaldet på lossepladsen, er det med til at sænke udvindingen af nye råmaterialer. Det indebærer en CO2-besparelse til fordel for mennesker og miljø.

I DONG Energy har vi udviklet en teknologi, der gennem enzymbehandling adskiller og sorterer husholdningsaffaldet, så affaldet kan genanvendes.

 

Affaldssortering for 110.000 Britiske hjem

Husholdningsaffald består af mange forskellige materialer, der ikke alle kan adskilles manuelt. Eksempelvis består en juicekarton, der bliver smidt ud, af mindst fem forskellige materialer: Folie på indersiden, papir på ydersiden, juicerester og måske et skruelåg af plastik. I en travl hverdag er det de færreste, der har hverken tiden eller evnerne til at adskille kartonens materialer. Når REnescience adskiller og sorterer affaldet, bliver det muligt at genanvende de enkelte materialer fra juice kartonen – folien, papiret og plastikken.

Vi er ved at bygge det første REnescience anlæg i fuld skala nær Manchester i Storbritannien. Når anlægget står færdigt, forventer vi, at det vil behandle affald fra omkring 110.000 britiske husholdninger. Det vil bane vejen for at genanvende mere affald i lokalområdet.

 

Ressourcer sendt tilbage i cirkulation

REnescience-teknologien adskiller affald gennem en proces, der minder om at vaske tøj i en vaskemaskine. Affaldet blandes med vand og enzymer. Efter nogle timers langsom rotation separeres massen i to fraktioner; madaffald og lignende bliver til en biologisk fraktion, mens plastik, folie etc. bliver til en ikke-biologisk fraktion.

Den biologiske fraktion kan blive til biogas, der bruges til at lave grøn energi. De ikke-biologiske materialer kan blive genanvendt i produktionen af nye produkter eller brugt i et forbrændingsanlæg til at lave ny energi. På den måde sender REnescience ressourcer tilbage i cirkulation og understøtter derved en cirkulær tilgang til økonomien.