​God ledelse skaber trivsel

Vi lægger stor vægt på god ledelse. Al erfaring viser, at det er nøglen til en sund kultur med god trivsel og gode resultater.


Vi har længe haft fokus på at klæde vores ledere godt på til den vigtige opgave at lede medarbejdere. Alle vores ledere gennemfører et eller flere lederudviklingsprogrammer på vores eget ledelsesakademi. Her lærer de om ledelsesværdier, hvordan de skal prioritere deres tid rigtigt, og hvordan de motiverer og udvikler medarbejderne. Vores ledere arbejder med at definere klare roller og ansvar, uddelegere opgaver og sikre en balanceret arbejdsmængde, sætte klare mål og følge op samt skabe godt samarbejde.

 

Vi kan se resultaterne i vores årlige klima­måling. På en skala fra 1 til 100 vurderer vores medarbejdere deres nærmeste leder til 16 indekspoint over det danske benchmark.

 

I 2016 besluttede vi at sætte ekstra fokus på vores lederes evne til at skabe god trivsel. For de ledere, der får bonus, bestemmes 20% af deres bonus nu af deres lederevner, samarbejdsevner og evnen til at være en god rollemodel for deres ansatte.

 

“Lederen bliver ikke alene vurderet på sine resultater, men også på hvordan lederen har skabt dem. Det er et godt udgangspunkt for at tale om den fremtidige præstation, hvordan vi kan udvikle den enkelte person og den samlede kultur i virksomheden,” fortæller Hanne Blume, HR-direktør i DONG Energy, om det nye initiativ.

 

I 2017 fokuserer vi fortsat på det bæredygtige arbejdsliv, herunder en målrettet indsats for at forebygge og håndtere stress i vores virksomhed. Selvom vores medarbejdere oplever mindre stress end gennemsnittet af andre danske virksomheder, vil vi gerne blive endnu bedre. Derfor tilbyder vi i nu vores ledere træning i, hvordan de forebygger, identificerer og håndterer tegn på stress – og hvordan de kan understøtte et bæredygtigt arbejdsliv.

​Publiceret den 2. februar 2017

 

 

Bæredygtigheds-rapporthttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/Sustainability/2015/sustainability_report_da.pdf

​Læs vores bæredygtighedsrapport
http://authoring.dongenergy.com

 

"Man bliver ikke alene vurderet på sine resultater, men også på hvordan man har skabt dem."


Hanne Blume, Head of HR, DONG Energy

Demand Response Management - Flexibiliäten Pool

Klik på billedet for at forstørre