Vi sender affaldsteknologien REnescience afsted til Malaysia. Billede: DONG Energy

Enzymteknologi skal hjælpe Malaysia med affaldsproblemer

​Publiceret d. 25. maj, 2016

Vores enzymteknologi REnescience udvinder værdifulde ressourcer fra affald og reducerer hermed udledningen af CO2. Vi sender nu et REnescience-testanlæg til Malaysia for at undersøge, om teknologien kan bidrage til at løse landets affaldsudfordringer.

 

I dag udledes store mængder CO2, når vi udvinder råstoffer og producerer forbrugsgoder. Herefter ender de fleste produkter på lossepladser som spildte ressourcer. Det gavner hverken lokalmiljøer, klimaet eller økonomien.

 

Ifølge Verdensbanken vil de globale affaldsmængder stige med 70 % fra 2012 til 2015. Affaldsmængderne vokser især i lande som Malaysia, hvor kapaciteten til at håndtere affald i forvejen er begrænset. REnescience kan sortere affaldet til genanvendelse og dermed vende et problem til at være en ressource. Derfor ser vi et stort potentiale for teknologien – både i Malaysia og i Asien generelt.

 

"Malaysia er et meget interessant marked for vores teknologi, da der er et stigende behov for at udnytte ressourcerne i de voksende affaldsmængder," siger Thomas Dalsgaard, der er koncerndirektør i DONG Energy.

 

En værdifuld karton yoghurt

Hvis vi som samfund formår at genanvende affald og sende ressourcer i kredsløb, er det muligt at sænke behovet for at udvinde nye råstoffer og undgå ophobning af affald.

 

Ved at enzymbehandle affaldet sikrer REnescience, at det bliver sorteret mere effektivt, end hvis man som forbruger selv står for sorteringen. Det gør REnescience til en god nyhed for miljøet, for en effektiv sortering øger potentialet for genanvendelse.

 

Tag eksempelvis en karton yoghurt, som du skal til at smide ud. Den er lavet af en blanding af papir og folie. Der sidder rester af yoghurt på indersiden, og måske har den et plastikskruelåg. Når du selv sorterer affaldet, er det bedste, du kan gøre, at presse så meget yoghurt ud som muligt og skrue plastiklåget af. Desværre vil yoghurtresterne gå til spilde, og papiret og folien bliver ikke adskilt. Hvis kartonnen derimod ender i et REnescience-anlæg, sikrer enzymerne, at yoghurtresterne, plastikken, folien og papiret bliver sorteret, så materialerne kan genanvendes og sendes tilbage i kredsløb. Yoghurtresterne og papiret bliver til biogas, plastiklåget bliver sendt til genanvendelse, mens folien kan afbrændes og blive til energi.

 

Turen går til Malaysia

Sammensætningen af affald varierer fra land til land - og fra by til by. Derfor er det vigtigt at teste REnescience-teknologiens potentiale lokalt, før investeringer i større anlæg kan komme på tale. Den opgave får det mobile Renescience-testanlæg, der lige nu er på vej til Malaysia. Her har vi indgået en aftale med Cenviro, som er en af landets største aktører inden for affaldshåndtering. Aftalen går i første omgang ud på at teste affald i forskellige malaysiske lokalområder. Husholdningsaffaldet i Malaysia har et højt indhold af organisk affald, hvilket betyder, at REnescience kan udvinde store mængder biogas derfra.

 

Planen er, at det mobile anlæg skal videre rundt i Asien for at teste flere muligheder lokalt. I Danmark og Storbritannien er teknologien allerede blevet testet, og vi er i gang med at bygge det første REnescience-anlæg i fuld skala nær Manchester i England. Dette anlæg vil kunne håndtere affald fra næsten 110.000 husstande, og efter planen står det klart i begyndelsen af 2017. Fremtiden vil vise, om et lignende fuldskalaanlæg skal forvandle affald til ressourcer i Malaysia eller andre steder i Asien.

 

 

Affaldsmængderne vokser verden over – især i lande som Malaysia, hvor kapaciteten til at håndtere affald er begrænset. Billede: DONG Energy