​Det er ikke lige meget, hvornår du bruger energien

Fjernaflæste målere er et væsentligt led i den grønne omstilling. De kan hjælpe med at integrere lokalt produceret grøn energi i elnettet, og de kan få os alle til at blive mere opmærksomme på vores elforbrug. Frem mod 2020 udskifter vores elnetselskab Radius omkring en million elmålere i danske hjem.

 

En gammeldags elmåler aflæser kunden selv en gang om året. En fjernaflæst måler registrerer forbruget på timebasis. Det gør det nemmere at være elkunde, og gør det muligt for kunden at bruge strøm på de tidspunkter af døgnet, hvor prisen er lavest. Prisen stiger nemlig, når mange kunder bruger meget strøm på samme tid. Modsat falder prisen, når der er lav efterspørgsel eller rigelig strøm, eksempelvis hvis det blæser meget. Det kan kunden udnytte til at få en lavere elregning.

 

Fjernaflæste målere hjælper også elnettet til at kunne følge med i den grønne omstilling. Der kommer større pres på de lokale elnet, i takt med at folk får flere elbiler og varmepumper, og når de producerer grøn energi fra solceller på taget eller vindmøller i baghaven. De lokale elnet skal simpelthen kunne transportere mere strøm.

 

"Der er to måder at løse udfordringen på: Vi kan udbygge og forstærke elnettet, så det kan klare de nye belastninger. Det vil kræve store investeringer og kan medføre gener og uregelmæssigheder for vores kunder, mens det pågår. Eller vi kan aktivere kunderne til at være fleksible og bruge strømmen på andre tidspunkter, så vi udjævner belastningen på nettet. Det sidste er den mere intelligente løsning," siger Søren U. Schmidt, Lead  Business Developer i Radius. Frem mod 2020 skal Radius udskifte omkring en million elmålere hos elnetkunderne i et forsyningsområde, som dækker Nordsjælland, hovedstadsområdet og dele af Midtsjælland.

 

Det er en stor opgave at nå i mål til tiden – og at sikre, at det bliver en god oplevelse for kunderne. Vi påbegyndte i 2016 et pilotprojekt for at teste IT-systemer og hvordan, vi møder kunden. Fra 2017 og frem mod 2020 kører den fulde udrulning, hvor rundt regnet 130 montører skal udskifte 1.500 målere om dagen. Kunderne kan på radiuselnet.dk følge med i, hvornår udskiftningen sker i netop  deres område.

​Publiceret den 2. februar 2017

 

 

Bæredygtigheds-rapporthttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/Sustainability/2015/sustainability_report_da.pdf

​Læs vores bæredygtighedsrapport
http://authoring.dongenergy.com