Sådan udvikler vi bæredygtighedsprogrammer

​Som virksomhed påvirker vi det omgivende samfund både positivt og negativt. Gennem løbende dialog med vores interessenter bliver vi klogere på de forskellige påvirkninger, og hvad de betyder for forventningerne til os som virksomhed. Det hjælper os til at definere de bæredygtighedstemaer, der er vigtige for os og for samfundet. Gennem vores bæredygtighedsprogrammer arbejder vi systematisk med at adressere de risici og muligheder, der ligger i temaerne.

Dialog giver os indsigt

En løbende dialog med vores interessenter er central, for at vi kan blive ved med at holde os opdateret på samfundets udvikling og vores interessenters forventninger til os. Dialogen hjælper os til at opnå bedre forståelse for vores indflydelse på samfundet, og hvordan rammerne for at producere, levere og handle med energi udvikler sig.

 

I det daglige arbejde får vi indblik i vores interessenters forventninger gennem 1-til-1-møder, rundbordsdiskussioner, offentlige arrangementer, sociale medier og research. Nogle af de mange emner, vi taler med vores interessenter om, er:

 

   Kunder: Vores kunders tilfredshed med de produkter og den service, vi leverer.

   Medarbejdere: Hvordan vi kan sikre, at DONG Energy fortsat er en attraktiv arbejdsplads.

•   Brancheorganisationer: Omstilling af energiindustrien til grøn energi.

•   Politikere: Vores aktiviteters understøttelse af den grønne omstilling.

•   NGO'er: Hvordan vi dokumenterer bæredygtigheden af den biomasse, vi bruger på kraftværkerne.

•   Fagforeninger: Hvordan vi sikrer, at arbejdet på vores danske byggepladser udføres under danske løn- og arbejdsvilkår.

•   Myndigheder: Hvordan love og regulering kan understøtte en hensigtsmæssig udvikling af energiindustrien.

  

Demand Response Management - Flexibiliäten Pool

Klik på billedet for at forstørre

Fra bæredygtighedstemaer til programmer

Den indsigt, vores interessenter giver os, bruger vi til at gøre halvårlig status over risici og muligheder, som har væsentlig betydning for både samfundet og for os. Dem kalder vi bæredygtighedstemaer. Med dette overblik kan vi tage stilling til, hvordan vi kan adressere hvert enkelt tema med nødvendig omhu. De vigtigste temaer arbejder vi systematisk med gennem bæredygtighedsprogrammer.

Vi bestemmer væsentligheden af hvert tema ved kvalitativt at vurdere påvirkningernes omfang og tyngde. Vi placerer temaet på en skala fra 1 til 10 på to dimensioner:

 

   Opmærksomhed fra interessenter: I hvor høj grad er temaet på dagsordenen i vores dialog med interessenter?

 

   Betydning for DONG Energy: I hvor høj grad er temaet relevant for vores strategi og aktiviteter?

 

Opmærksomheden fra interessenter betragter vi som et udtryk for, i hvilken grad temaet indeholder risici for negative påvirkninger af miljø, klima, sociale forhold og medarbejderforhold, menneskerettigheder, antikorruption og bestikkelse. Vi rangordner temaerne i en matrice efter score. Er scoren over 5 på begge akser, er temaet væsentligt nok til, at vi adresserer det gennem et bæredygtighedsprogram. Programmerne danner en systematisk ramme omkring at afbøde risici og udvikle muligheder. Et program kan eksempelvis bidrage til at udvide et marked, styrke forretningens robusthed eller beskytte miljøet.

 

Læs mere om vores bæredygtighedsprogrammer.