CEO Henrik Poulsen

Forrest i den grønne omstilling

2016 blev det varmeste år nogensinde, og koncentrationen af CO2 i atmosfæren er den højeste, der nogensinde er målt. For at bremse klimaforandringerne skal vi omstille vores samfund med CO2-neutrale løsninger. Det gælder også den måde, vi producerer energi på. Vi skal basere energien på vedvarende kilder frem for fossile brændsler. I DONG Energy ønsker vi at gå forrest i omstillingen til vedvarende energi og samtidig drive en bæredygtig virksomhed med respekt for samfund, miljø og mennesker.

 

Vi er det energiselskab i Europa, der er kommet længst i omstillingen til grøn energi. Vores grønne el- og varmeproduktion var i 2016 på 50%. Og vi har reduceret vores CO2-udledning med 52% siden 2006. Vi hæver nu ambitionerne med nye mål. I 2020 skal vores CO2-udledning siden 2006 være reduceret med 78% i stedet for vores tidligere mål på 60%. Og i 2023 ønsker vi at opnå en reduktion på 96%.

 

Det er vores investeringer i havmølleparker og konverteringer af kraft­værker til biomasse, der driver omstillingen. I 2025 har vi en ambition om, at vores installerede kapacitet fra havvind skal kunne levere grøn strøm til 30 millioner mennesker. Den udvikling er blandt andet drevet af en stadigt faldende pris på havvind. Og vi vil fortsætte med at konvertere vores kraftværker fra kul og gas til bæredygtig biomasse. Vi har nu sat os det mål, at vi skal være helt fri for kul i 2023.I 2016 besluttede vi at afhænde vores aktiviteter inden for olie- og ­gas-produktion. Dermed udfaser vi over de kommende år produktion af olie og gas såvel som brugen af kul fra vores virksomhed. Da gas er et fleksibelt brændsel, som kun udleder halvt så meget CO2 som kul, ser vi stadig, at gas kan spille en vigtig rolle i overgangen til en grøn fremtid. Vi vil derfor fortsætte med at handle, transportere og sælge gas.

 

Vi har i 2016 opnået de bedste resultater nogensinde inden for med­arbejdersikkerhed og medarbejdertilfredshed. Det gør mig stolt, fordi det vidner om, at vi har en stærk kultur og robuste processer i vores virksomhed.

 

DONG Energy's bestyrelse har i 2016 godkendt en opdateret politik for bæredygtighed, som vi kalder vores 'Sustainability Commitment'. I politikken forpligter vi os til at drive vores virksomhed på en måde, der understøtter FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi forpligter os desuden til, på tiende år, at fremme principperne i FN's Global Compact om respekt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøet og antikorruption.

 

Henrik Poulsen

Adm. direktør og koncernchef

 

 

Bæredygtigheds-rapporthttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/Sustainability/2015/sustainability_report_da.pdf

​Læs vores bæredygtighedsrapport
http://authoring.dongenergy.com

"Vi er det energiselskab i Europa, der er kommet længst i omstillingen til grøn energi"

 

Henrik Poulsen, CEO

​Prioriteter inden for bæredygtighed

 

 

Grøn energihttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighed/bæredygtighedsstrategi/grøn-energi

Grøn energi


Vi vil bidrage til at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi, og som understøtter den enkeltes muligheder for at leve et bæredygtigt liv.

​Læs merehttp://authoring.dongenergy.com

 

 

Smart energihttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighed/bæredygtighedsstrategi/smart-energi

Smart energi


Vi vil hjælpe vores kunder med at bruge energien smart og mere effektivt, så de får mest muligt ud af den energi, de køber.

​Læs merehttp://authoring.dongenergy.com

 

 

Bæredygtigt arbejdslivhttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighed/bæredygtighedsstrategi/bæredygtigt-arbejdsliv

​Bæredygtigt arbejdsliv


Vi vil bidrage til at skabe et bæredygtigt arbejdsliv, hvor vores medarbejdere får overskud og glæde af at gå på arbejde.

​Læs merehttp://authoring.dongenergy.com