Grøn energi

Tænk, hvis vi alle havde 100% bæredygtig energi i hverdagen. Så kunne vi bruge energi uden at bekymre os om, hvor meget vi bidrager til klimaforandringerne. For at nå dertil må vi ændre de globale energisystemer til grøn energi. Den proces er begyndt, og her spiller havvind en vigtig rolle.


 

Grøn energi i kampen mod klimaforandringer
Den globale middeltemperatur og koncentrationen af CO2 i atmosfæren er begge på de højeste niveauer, der nogensinde er målt. Siden Paris-aftalen trådte i kraft i 2016, har det internationale samfund nu fundet fælles fodslag i arbejdet med at holde den globale temperaturstigning på under 2°C. 
 
Over en tredjedel af den globale CO2-udledning stammer fra el-produktion. For at reducere udledningen skal verden erstatte det nuværende energisystem, som er baseret på fossile brændstoffer, med et energisystem, der er baseret på vedvarende energikilder. Processen er i gang, men der er et godt stykke vej endnu. Det forventes, at over 80% af al ny elproduktionskapacitet, der opføres i Europa frem mod 2030, vil være grøn. Det vil fordoble andelen af grøn elproduktion i Europa til 37% i 2030. Uden for Europa er andelen af grøn elproduktion betydeligt lavere, nemlig 7%, men den forventes at blive næsten tredoblet frem mod 2030.


Billigere vedvarende energi 
Prisen på vedvarende energi er hurtigt på vej ned. Siden 2012 er prisen på landvind faldet med ca. 20%, mens prisen på solenergi er faldet med omkring 60%. I samme periode er prisen på havvind faldet med over 50%.
 
De væsentlige prisfald betyder, at vedvarende energi nu nærmer sig et punkt, hvor den kan konkurrere direkte med traditionel elproduktion. Det gør vedvarende energi til det naturlige valg og en af de mest effektive måder at bekæmpe klimaforandringerne på.

Efterhånden som prisen falder, får havvind mere og mere opmærksomhed fra nye markeder og investorer. Havvind oplever derfor kraftig og stadig mere global vækst som en ren, effektiv og skalérbar teknologi. Frem mod 2020 forventes havvind at være den hurtigst voksende vedvarende energiteknologi i Europa med en gennemsnitlig årlig vækst på 23%. Havvind har udviklet sig fra en nicheteknologi til et almindeligt investerings­- objekt for nogle af verdens største energiselskaber og investorer.Klik på billedet for at se en større udgave

 

 

Hvad gør vi?Hvad gør vi?

​I DONG Energy bidrager vi til at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi, gennem fem programmer:

Opførelse af havvind: Som markedsleder inden for opførelse af havmølleparker bidrager vi til at modne havvind som en teknologi med globalt skaleringspotentiale.

  • Reduktion af prisen på havvind: Vi reducerer prisen på havvind for hele tiden at gøre teknologien mere konkurrencedygtig i forhold til andre energiteknologier.

  • Grønnere kraftværker: Vi er i gang med at konvertere vores kul- og gasfyrede kraftværker til bæredygtig biomasse.

  • Indkøb af certificeret biomasse: Vi dokumenterer, at biomassen er bæredygtig, ved at implementere vores bæredygtighedskrav over for leverandører gennem certificering.

  • Grøn omstilling: Havvind og bæredygtig biomasse gør det muligt for os at øge vores produktion af grøn energi betydeligt og reducere vores CO2-udledning.

I 2006 var 83% af vores el- og varmeproduktion sort, hovedsageligt fra kul, mens kun 17% var grøn. I 2016 var 50% af vores el- og varme­produktion grøn. Vi har opsat nok havvindkapacitet til at forsyne 9,5 millioner mennesker med strøm, og vi har mindsket vores kulforbrug med 73%. Sådan har vi halveret vores CO2-udledning siden 2006. Vi er godt på vej i den grønne omstilling, men vi er ikke i mål endnu. Derfor har vi besluttet helt at udfase kul på vores kraftværker frem mod 2023. Den biomasse, vi erstatter kullet med, skal være bæredygtig, så den er CO2-neutral under afbrændingen og beskytter biodiversiteten.

1.00000000000000http://assets.dongenergy.com/DONGEnergyImages/OE%20vesterhav9.jpg?RenditionID=3, http://assets.dongenergy.com/DONGEnergyImages/OE%20vesterhav9.jpg?RenditionID=30

​Historier om grøn energi

 

 

Havvind med globalt potentialehttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighed/historier/havvind-med-globalt-potentiale

​Havvind spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling og begynder nu at vokse i dele af verden uden for Europa.

​Læs mere

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Farvel til kulhttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighed/historier/farvel-til-kul

​Vi har reduceret vores forbrug af kul med 73% siden 2006.

​Læs mere

http://authoring.dongenergy.com