Menneskerettigheder er integreret i vores tilgang

Menneskerettigheder er en integreret del af vores arbejde med at udvikle og sikre fremdrift på bæredygtighedsprogrammer. Vores tilgang er i overensstemmelse med FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv, der slår virksomheders ansvar for at respektere menneskerettighederne fast. Det vil sige, at vi har relevante politikker, processer for nødvendig omhu og mekanismer, der kan sikre, at vi afhjælper negative påvirkninger af menneskerettighederne.

  
Vi forpligter os til at respektere menneskerettighederne i vores 'Sustainability Commitment'. Vi har desuden en specifik politik for vores involvering i lokale samfund og en politik for vores forventninger til forretningspartnere, herunder også i forhold til menneskerettigheder.

   
For at sikre nødvendig omhu kræver det, at vi identificerer, forebygger, afbøder og gør rede for, hvordan vi adresserer vores påvirkning af menneskerettighederne. Hvert andet år gennemfører vi en særskilt risikoanalyse for negative påvirkninger af menneskerettighederne for både vores egen drift og vores leverandørkæde. Vi integrerer herefter de væsentligste menneskerettighedsrisici, som er blevet identificeret, i vores bæredygtighedstemaer. Temaerne arbejder vi systematisk videre med gennem vores programmer. I stedet for at indføre et separat menneskerettighedsprogram har vi således fundet det mest hensigtsmæssigt at integrere vores tiltag for at respektere menneskerettighederne i relevante bæredygtighedsprogrammer.


Følgende programmer forholder sig direkte til vores væsentligste menneskerettighedsrisici:

 • Respekt for menneskerettigheder i vores leverandørkæde 
  → Ansvarlige forretningspartnere
 • Sikre arbejdsforhold for vores medarbejdere og leverandører
  → Sikkerhed på arbejdspladsen
 • Mangfoldighed og lighed på arbejdspladsen 
  → Mangfoldighed blandt medarbejdere
 • Ingen negative påvirkninger af de lokalsamfund, vi opererer i 
  → Lokalt engagement
 • Beskyttelse af data om vores medarbejdere og kunder 
  → Vi har indsatser på tværs af vores forretning, som skal beskytte data om vores medarbejdere og kunder. Dem vil vi samle i et program i løbet af 2017 for bedre at kunne fortælle om, hvordan vi arbejder med datasikkerhed.

Vores programmer inkluderer processer, der skal afhjælpe de negative påvirkninger af menneskerettighederne, som vi som virksomhed kan have eller bidrage til.