DONG Energy's praksis for kulindkøb

Ansvarlig udfasning af kul

Som en del af vores arbejde med at ændre de globale energisystemer til grøn energi har vi valgt, at det fra 2023 skal være helt slut med at bruge kul som brændsel på vores kraftværker. Siden 2006 har vi nedbragt vores kulforbrug med 73 procent ved at erstatte den med bæredygtig biomasse og reducere vores antal af kraftværker.

Vi vil stadig have brug for kul som brændsel på nogle af vores kraftværker indtil 2023, og det er vigtigt for os at udfase brugen af kul på en forsvarlig måde. Derfor vil vi fortsat bruge vores indflydelse til at sikre et ansvarligt indkøb af kul til trods for, at vi er en meget lille spiller på det internationale kulmarked.

 

Vores kulforsyningskæde

 

Vi importerer kul fra forskellige lande for at opnå den optimale kombination af kvalitet og pris, da kulpris og -kvalitet er forskellig, afhængig af hvilket land kullet kommer fra. DONG Energy har siden 2011 importeret kul fra Colombia, Norge, Polen, Rusland, Sydafrika og USA. Kul er forskelligt, alt efter hvilket land det kommer fra, og vi har behov for forskellige kvaliteter på vores kraftværker.

 

Inden for rammerne af vores 'Responsible Business Partner Programme' foretager vi risikobaserede due diligence-undersøgelser af alle vores mere end 20.000 leverandører med henblik på at vurdere, om de overholder vores etiske regelsæt for samarbejdspartnere. Det omfatter systematisk screening af nye og eksisterende leverandører gennem baggrundstjek og vurdering af sektor- og landespecifikke risici. Vores program er tilpasset relevante ILO-konventioner, principperne i FN's Global Compact, FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, den britiske anti-korruptionslov (UK Bribery Act) og den britiske lov om bekæmpelse af moderne slaveri (UK Modern Slavery Act). Programmet er desuden baseret på en samarbejdsorienteret forhandlingsform, som fremmer ansvarlig praksis og udvikling af forbedringstiltag hos vores samarbejdspartnere.

 

Vi er et af de eneste europæiske energiselskaber, der foretager vurderinger af alle vores kulleverandører gennem selvevalueringsspørgeskemaer og/eller gennem fysisk vurdering på stedet af forholdene i og omkring minen, inden vi indgår kommercielle aftaler med dem. Vi samarbejder med vores leverandører om at udvikle handlingsplaner for passende udbedrende foranstaltninger, hvis vi i forbindelse med vores vurderinger identificerer områder, hvor vores etiske regelsæt ikke overholdes. På den måde fremmer vi forbedringsmulighederne i samarbejdet. Vi kræver, at vores leverandører indgår aktivt og uden forbehold i aktiviteterne. Hvis en leverandør imidlertid enten udtrykkeligt eller ved at overtræde vores regelsæt afviser at deltage i due diligence-aktiviteter eller udviser manglende interesse i at forbedre sig på områder, hvor vi efter en vurdering anser det for at være nødvendigt, forbeholder vi os retten til at afslutte det pågældende forretningsforhold.

 

Som en del af vores arbejde på området er vi blandt initiativtagerne til Bettercoal. Bettercoal er en sammenslutning af 13 europæiske energiselskaber og har til formål at forbedre kulleverandørers praksis inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption. I samarbejde med en række internationale interessenter har Bettercoal udviklet et etisk regelsæt for udvinding af kul og en række værktøjer til at forbedre leverandørernes praksis. Baseret på det etiske regelsæt, Bettercoal Code, vurderer Bettercoal kulleverandørerne både gennem selvevalueringer og fysiske vurderinger på stedet af forholdene i og omkring minerne.

 

Som medlem af Bettercoal gennemgår vi Bettercoals rapporter og evaluerer leverandørens profil, resultaterne af vurderingen samt den foreslåede handlingsplan, inden vi træffer endelig beslutning om et kommercielt samarbejde. Derudover foretager vi baggrundstjek for korruption på både mineselskabet og moderselskabet, inden vi indgår et eventuelt nyt kommercielt samarbejde med en leverandør.

 

Kul fra Colombia

 

Europa er storimportør af kul fra Colombia. I 2016 købte vi omkring 11 procent af vores kul i Colombia.

 

I de senere år har der været øget offentlig opmærksomhed omkring minedriften i Colombia på grund af landets mangeårige væbnede konflikt. Borgerkrigen har haft en tragisk indvirkning på mange menneskers liv, og vi tager de historiske og aktuelle sociale og miljømæssige forhold i Colombia meget alvorligt. Vi mener, at de hændelser, der angår historiske forhold, bør behandles som led i politiske processer, så som den igangværende fredsproces mellem regeringen og FARC, samt i processen for at opnå forsoning for de ofre, der tidligere har fået deres menneskerettigheder krænket. Det er positivt, at landet siden ratificeringen af fredsaftalen den 29.-30. november 2016 nu for første gang står med en reel mulighed for forsoning ved hjælp af den forventede fredsaftale mellem den colombianske regering og FARC.

 

Det er vores forventning, at vores leverandører i Colombia vil samarbejde konstruktivt med den colombianske regering i freds- og forsoningsprocessen, samt at de foretager deres egen due diligence med henblik på at identificere risici relateret til menneskerettigheder og afhjælpe dem i overensstemmelse med FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv.

 

I januar 2016 gennemførte vi en udvidet due diligence-undersøgelse på kulindkøb i Colombia. Undersøgelsen omfattede bilaterale drøftelser med internationale interesseorganisationer og akademikere med specialiseret interesse i og kendskab til colombiansk politik, fredsprocessen og kulindustrien. Den omfattede desuden drøftelser i Colombia med interesseorganisationer med fokus på sociale og miljømæssige forhold, fagforeninger, embedsmænd, repræsentanter fra FN, diplomater fra Danmark, Holland og Schweiz samt colombianske eksperter i erhvervsliv og menneskerettigheder i Colombia. Vi drøfter løbende de spørgsmål, der opstår i forbindelse med vores udvidede due diligence, direkte med de colombiansk kulmineselskaber med det overordnede formål at opfordre dem til at involvere sig aktivt i samarbejde med regionale og nationale myndigheders fredsinitiativer samt at gennemføre deres egen due diligence og udarbejde afhjælpende foranstaltninger.

 

I tiden frem mod vores endelige farvel til kul i 2023 vil vi fortsætte med at gå i dialog med nøgleinteressenter med colombianske interesser for at holde os ajour med udviklingen i landet og opretholde et højt vidensniveau, når vi indgår aftaler med leverandører.