Billede af stor byen om aftenen

Energiforsyning

Med programmerne inden for dette område udvikler vi vores energiaktiver, der er fundamentet i en grøn og stabil energiforsyning. Når vi opfører havmølleparker og konverterer vores kraftværker fra kul og gas til bæredygtig biomasse, er vi med til at omstille samfundet til konkurrencedygtig grøn energi. Samtidig bevarer vi en høj forsyningssikkerhed for vores kunder. 

 

Opførelse af havvind

 

I kampen mod klimaforandringer skal verden omstille fra sort til grøn energi. Havmøller er en skalérbar og effektiv grøn teknologi og en vigtig del af omstillingen til vedvarende energi.


Vi er det selskab i verden, der har opført flest havmøller. I 2016 rundede vi en milepæl, da vi installerede havmølle nummer 1.000. Vores installerede havvindkapacitet kan i dag dække 9,5 millioner menneskers årlige strømforbrug.


I 2020 forventer vi at næsten fordoble vores installerede kapacitet i forhold til 2016 fra 3,6 GW til 6,7 GW og dermed overgå vores strategiske mål for 2020 på 6,5 GW. I 2025 har vi en ambition om en samlet installeret kapacitet på 11-12 GW, hvilket svarer til ca. 30 millioner menneskers årlige forbrug.


Sådan forklares udviklingen
Stigningen i installeret havvindkapacitet fra 3,0 GW i 2015 til 3,6 GW i 2016 tilskrives idriftsættelsen af Gode Wind 1 og Gode Wind 2 i Tyskland.

Reduktion af prisen på havvind

 

Prisen er en vigtig parameter i konkurrencen med andre energiteknologier. Siden 2012 har vi reduceret prisen på havvind med ca. 50%, og vi har således overgået vores mål om en prisreduktion på 35-40% i 2020. ­Vi fastholder en strategisk målsætning om fortsat at reducere prisen på el fra havvind.span>


Vi reducerer prisen ved at anvende et standardkoncept for vores havmølleparker. Det giver stordriftsfordele. Desuden arbejder vi med at øge kapaciteten på møller og kabler ­og re­ducere mængden af råmaterialer i for ­eksempel møllefundamenter. Samtidig optimerer vi løbende den måde, vi arbejder på, hvad angår indkøb, installation og vedligeholdelse samt finansiering.


Sådan forklares udviklingen
I 2016 vandt vi retten til at opføre de to hollandske havmølleparker Borssele 1 og 2 med vores hidtil laveste budpris på 72,7 EUR/MWh i 15 år. Den angivne levetidsindtægt, 'Levelised revenue of electricity', på 78 EUR/MWh er et udtryk for omkostningerne på el fra havvind.

Grønnere kraftværker

 

Kul er den energiform, der udleder mest CO2 ved afbrænding. Vores mål er at være helt fri for kul i vores el- og varmeproduktion i 2023.

I 2016 afsluttede vi konverteringen af ­Studstrupværkets blok 3 og Avedøreværkets blok 1 fra kul til træpiller. I 2017 afslutter vi konverteringen af Skærbækværket fra gas til træflis. Med beslutningen om at udfase al brug af kul frem mod 2023, skal vi nu finde en fremtidig løsning for vores to sidste kulfyrede kraftværker: Asnæsværket og Esbjergværket.

Vores portefølje af kraftværker vil i 2019 kunne levere grøn fjernvarme svarende til ca. 930.000 danskeres varmeforbrug.

Sådan forklares udviklingen
De afsluttede konverteringer af kraftværker i 2016 øgede andelen af bæredygtig biomasse i el- og varmeproduktionen på vores kraftværker og reducerede kulandelen fra 48% i 2015 til 46%. Vores samlede kulforbrug steg imidlertid fra 1,6 mio. tons i 2015 til 1,7 mio. tons i 2016 grundet en samlet set højere elproduktion fra kraftværkerne.

Modernisering af elnettet

 

Danmarks forsyningssikkerhed er blandt verdens bedste, så vores kunder forventer naturligvis en stabil energiforsyning. Det kræver, at elnettet fungerer uden afbrydelser. Vores mål er, at vores kunder ikke må opleve flere strømafbrydelser end den gennemsnitlige danske elkunde.

Vores elnetselskab Radius vedligeholder og udvikler elnettet. I 2016 har vi implementeret et nyt it-system, som skal overvåge elnettet med henblik på hurtig udbedring af tekniske problemer.

Radius arbejder også på at gøre elnettet til et grønnere og mere intelligent energisystem. Radius ser på muligheder for energilagring og på, hvordan vi kan være med til at flytte energi­forbrug til perioder, hvor der produceres meget grøn energi.

Sådan forklares udviklingen
Antallet af kabelfejl er steget i 2016, hvilket har medført en stigning i antallet af strømafbrydelser sammenlignet med 2015. En af årsagerne er en stor bygge- ­og graveaktivitet i København, hvilket kablerne, grundet deres alder, er følsomme over for.

Kundetilfredshed

 

Høj kundetilfredshed er vigtig for, at vi kan fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye. Det skal være enkelt at være kunde hos os, og alle kunder skal mødes i øjenhøjde.

For vores privatkunder har vi i 2016 indført nye tiltag, så alle kunder får en imødekommende og kompetent behandling. Samtidig målretter vi kommunikation og selvbetjenings­løsninger til den enkelte kundes behov. I vores erhvervskundeforretning arbejder vi for at få et partnerforhold med vores kunder i stedet for kun at sælge el og gas. Vi ser en stigende efterspørgsel efter løsningsorienterede grønne produkter, og det vil vi understøtte. I 2016 skiftede DONG Energy Eldistribution navn til Radius. Med det nye navn gør vi det lettere for kunderne at skelne mellem vores elhandelsselskab og vores elnetselskab.

Sådan forklares udviklingen
Stigningen i distrubutionskunders tilfredshed er påvirket af en ny metode for opfølgning på strømafbrydelser. I 2015 blev kun kunder, der ringede til servicecenteret angående strømafbrydelser, spurgt om deres tilfredshed. I 2016 blev mål­gruppen udvidet til at være mere repræsentativ for denne kundegruppe.

Historier fra vores daglige arbejde

 

 

Farvel til kulhttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighed/historier/farvel-til-kul

​Vi har reduceret vores forbrug af kul med 73% siden 2006.

​Læs mere

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Havvind med globalt potentialehttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighed/historier/havvind-med-globalt-potentiale

​Havvind spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling og begynder nu at vokse i dele af verden uden for Europa.

​Læs mere

http://authoring.dongenergy.com