Sådan arbejder vi

Vores arbejde med bæredygtighed bygger på i alt 20 bæredygtighedsprogrammer. Vi har opdelt dem i fire områder: 'Energiforsyning', 'Klima og miljø', 'Mennesker' og 'Samfund'. Programmerne bidrager til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og til at bevare og udvikle ressourcer, som er værdifulde for os og for samfundet. Vi har fremhævet ti af programmerne i vores tre prioriteter.

 

Gennem alle programmerne styrer vi vores fremdrift ved at måle, handle og rapportere på de risici og muligheder, vi identificerer som vigtigst for vores virksomhed og for det omkringliggende samfund.

Du kan læse om vores programmer ved at trykke dig ind på områderne nedenfor.

 

 

Energiforsyninghttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighed/bæredygtighedsstrategi/bæredygtighedsprogrammer/energiforsyning

​Programmer, der udvikler vores energiaktiver og bidrager til en grøn og stabil energiforsyning.

​Læs mere

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Klima og miljøhttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighed/bæredygtighedsstrategi/bæredygtighedsprogrammer/klima-og-miljø

Programmer, der begrænser klimaforandringer og beskytter naturressourcerne.

​Læs mere

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Menneskerhttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighed/bæredygtighedsstrategi/bæredygtighedsprogrammer/mennesker

Programmer, der udvikler menneskelige ressourcer.

​Læs mere

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Samfundhttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighed/bæredygtighedsstrategi/bæredygtighedsprogrammer/samfund

Programmer, der understøtter relationerne til vores interessenter.

​Læs mere

http://authoring.dongenergy.com