Vores strategi for bæredygtig udvikling

Vi ønsker at gå forrest i omstillingen til vedvarende energi. Vi vil bidrage til at skabe en verden, hvor mennesker kan bruge energi som en naturlig del af deres liv uden risiko for klimaforandringer og uden at begrænse mulighederne for fremtidige generationer.

​Det er vigtigt for os at drive en bæredygtig virksomhed med respekt for samfund, miljø og mennesker. Vores tilgang til bæredygtighed er udtrykt i det 'Sustainability Commitment', som vores bestyrelse vedtog i 2016, og som understøtter FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Bæredygtighedsprogrammer

Vi bidrager til FN's verdensmål gennem 20 bæredygtighedsprogrammer, som vi styrer efter og løbende måler på. Bæredygtighedsprogrammerne udgør fundamentet i vores bæredygtighedsstrategi.

De 20 programmer har vi kategoriseret inden for fire emneområder, som er grundlæggende for vores bæredygtighedsarbejde:

 

•   Energiforsyning: Programmer, der udvikler vores energiaktiver og bidrager til en grøn og stabil energiforsyning.

 

•   Klima og miljø: Programmer, der begrænser klimaforandringer og beskytter naturressourcerne.

 

•   Mennesker: Programmer, der udvikler menneskelige ressourcer.

 

•   Samfund: Programmer, der understøtter relationerne til vores interessenter.

Demand Response Management - Flexibiliäten Pool

Click on the image to enlarge

Gennem vores bæredygtighedsprogrammer arbejder vi med at bevare og udvikle de seks former for ressourcer, som vi er afhængige af for at drive og udvikle vores forretning: energiaktiver, naturressourcer, medarbejdere, en innovativ kultur, interessenter og finansiel kapital.    

 

De seks ressourcer er integreret i vores forretningsmodel. Se vores forretningsmodel her.

  

Her skaber vi mest værdi

Alle bæredygtighedsprogrammerne bidrager til at skabe et mere bære-dygtigt samfund. På tværs af programmerne har vi udvalgt tre prioriteter, der er særligt vigtige for os:

 

 

Grøn energihttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighed/bæredygtighedsstrategi/grøn-energi

Grøn energi


Vi vil bidrage til at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi, og som understøtter den enkeltes muligheder for at leve et bæredygtigt liv.

​Læs merehttp://authoring.dongenergy.com

 

 

Smart energihttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighed/bæredygtighedsstrategi/smart-energi

Smart energi


Vi vil hjælpe vores kunder med at bruge energien smart og mere effektivt, så de får mest muligt ud af den energi, de køber.

​Læs merehttp://authoring.dongenergy.com

 

 

Bæredygtigt arbejdslivhttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighed/bæredygtighedsstrategi/bæredygtigt-arbejdsliv

​Bæredygtigt arbejdsliv


Vi vil bidrage til at skabe et bæredygtigt arbejdsliv, hvor vores medarbejdere får overskud og glæde af at gå på arbejde.

​Læs merehttp://authoring.dongenergy.com

Bæredygtighedsprogrammer

Vores arbejde med bæredygtighed bygger på i alt 20 bæredygtighedsprogrammer. Vi har opdelt dem i fire områder: 'Energiforsyning', 'Klima og miljø', 'Mennesker' og 'Samfund'. Programmerne bidrager til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og til at bevare og udvikle ressourcer, som er værdifulde for os og for samfundet. Vi har fremhævet ti af programmerne i vores tre prioriteter.

 

Du kan læse mere om vores bæredygtighedsprogrammer her