Ansvarsfraskrivelse og persondatapolitik

 

 

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne på denne hjemmeside er afgivet i god tro og er alene beregnet til almen orientering. Hverken DONG Energy eller dets datterselskaber indestår på nogen måde for oplysningernes fuld-stændighed eller nøjagtighed. DONG Energy og dets datterselskaber kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for skader eller tab af nogen art, der måtte opstå som følge af handlinger foretaget under anvendelse af eller i tillid til de på denne hjemmeside nævnte oplysninger, produkter eller ydelser.

Visse erklæringer på denne hjemmeside er udtryk for DONG Energy's ledelses opfattelse, såvel som ledelsens antagelser samt de oplysninger, der er tilgængelige for ledelsen, og disse erklæringer kan være fremadrettede. Sådanne fremadrettede erklæringer indebærer kendte og ukendte risici, usikkerhedsmomenter og andre vigtige faktorer, som kan betyde, at de faktiske resultater adskiller sig væsentligt fra de fremtidige resultater, som de fremadrettede erklæringer direkte eller indirekte måtte give udtryk for.

Alle, der har til hensigt at gøre brug af Dong Energy's produkter eller ydelser skal læse og følge samtlige instrukser, der følger med produktet eller ydelsen, og skal overholde alle gældende love og regler for brugen af produktet eller ydelsen.

Denne ansvarsfraskrivelse og indholdet af denne hjemmeside reguleres udelukkende af dansk ret uden hensyntagen til international privatret. Enhver tvist, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne ansvarsfraskrivelse, skal afgøres af de danske domstole som eksklusivt værneting.

1. Generelt

DONG Energy (dataansvarlig) registrerer persondata på www.dongenergy.dk og www.dongenergy.com, så vi kan yde vores kunder og andre besøgende den bedste service.

F.eks. registrerer vi persondata , når vi modtager flyttemeddelelser og bestillingsformularer til brochurer, eller hvis du opretter en bruger-id på vores website.

DONG Energy registrerer disse oplysninger:
Kontaktoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Årsagen til at vi skal bruge disse oplysninger er, at vi gerne vil kunne:

  • sende nyhedsinformationer til alle, som udtrykker interesse
  • levere varer til dig
  • levere elprodukter, f.eks. el, i en periode til fast pris.
  • Måleraflæsning med det formål at afregne dit elforbrug.

Når du køber strøm på DONG Energy’s hjemmeside, registrerer vi din fødselsdato. Det gør vi for at kunne kreditvurdere dig i forbindelse med købet.

Du har altid mulighed for at få indsigt i de data, vi har registreret om dig. Du kan gøre indsigelse mod enhver registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

2. Oplysninger bliver ikke videregivet uden dit samtykke

DONG Energy hverken sælger eller videregiver registrerede oplysninger uden først at få dit samtykke.

Hvis du ønsker at skifte til en anden leverandør af el, videresender vi dine kundeoplysninger til den nye leverandør. Dette sker altid efter aftale med dig.

3. Hvor længe opbevarer DONG Energy de registrerede persondata?

DONG Energy opbevarer de registrerede data så længe, det er nødvendigt for at kunne yde en god service over for besøgende på www.dongenergy.dk og www.dongenergy.com

Kontaktformularer og konkurrencer
Persondata, der registreres via kontaktformularer gemmes et år. Hvis du har skrevet i kontaktformularen, at du gerne vil modtage nyheder og information fra DONG Energy på e-mail, f.eks. om spareråd, energirigtige elapparater og aktuelle tilbud, bevarer vi data, indtil du selv beder om at blive slettet.

Mail til DONG Energy’s kundecenter
Hvis du er kunde hos DONG Energy, gemmer vi dine mails lige så længe, du er kunde. Ifølge bogføringsloven skal DONG Energy opbevare nogle oplysninger i fem år. Det gælder f.eks. dine faktura.

Hvis du ikke er kunde opbevarer vi dine mails så længe det er relevant af hensyn til sagen.

Brugeroprettelse
De oplysninger, du giver, når du opretter brugernavn og password til visse af vores services, gemmer vi sålænge din bruger er aktiv. Derefter sletter vi dem.

http://authoring.dongenergy.com