DONG Oil Pipe A/S

DONG Oil Pipe A/S

​DONG Oil Pipe A/S ejer olietransportsystemet, som består af off-shore platformen Gorm “E”, 330 km rørledning fra Gorm “E” og olieterminalen ved siden af Shell Raffinaderiet i Fredericia. I tillæg hertil er DONG Oil Pipe A/S i gang med at etablere faciliteter til separation, oplag og eksport af LPG ved siden af de eksisterende faciliteter i Fredericia.

 

DONG Oil Pipe A/S vil blive afhændet til Energinet.dk.

 

Rørledningsloven

Transporten af råolie reguleres af Rørledningsloven, som beskriver de kommercielle rammer for drift af
transportsystemet og forpligter DONG Oil Pipe A/S til at modtage råolie fra producenterne i det omfang de
tekniske muligheder tillader det.
 

Kapacitet

Potentielle olieproducenter, som overvejer at investere i produktionsfaciliteter bør derfor så tidligt som muligt
tage kontakt til DONG Oil Pipe A/S med henblik på at sikre ledig kapacitet eller – i det tilfælde at tilstrækkelig kapacitet ikke ledig – at sikre at kapaciteten kan udvides.
 

Transportaftale

Før en producent kan levere råolie til DONG Oil Pipe A/S’ transportsystem skal producenten indgå en Transportaftale med DONG Oil Pipe A/S. Transportaftalen indeholder bestemmelser om relevante kommercielle og operationelle forhold, herunder producenternes og DONG Oil Pipe A/S’ forpligtelser til henholdsvis at levere og modtage råolie såvel som procedurer for måling og allokering af kulbrinter samt
værdijustering. 

 Download dokumenter

 

 

Transportation Agreementhttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/TA_Model_Agreement-en.pdf, Download the Transportation AgreementPDF1
Exhibit A: The Transportation Systemhttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/Exhibit_A-en.pdf, Download "Exhibit A: The Transportation System"PDF1
Exhibit B: Measurements Tests and Samplinghttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/Exhibit_B-en.pdf, Download "Exhibit B: Measurements Tests and Sampling"PDF1
Exhibit C: Vil blive specificeret for relevante producenterhttp://www.dongenergy.com/da/forretningsaktiviteter/customers-markets/hvad-vi-laver/dong-oil-pipe-a-s, Exhibit C: Vil blive specificeret for relevante producenterPDF0
Exhibit D: Offtake and lifting procedureshttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/Exhibit_D-en.pdf, Download "Exhibit D: Offtake and lifting procedures"PDF1
Exhibit E: Magnitude of Reservation and Reservation Datehttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/Exhibit_E-en.zip, Download "Exhibit E: Magnitude of Reservation and Reservation Date"XLS1
Exhibit F: Value Adjustment Procedurehttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/Exhibit_F-en.pdf, Download "Exhibit F: Value Adjustment Procedure"PDF1
Exhibit F - Appendix 1: Exemplificationhttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/Exhibit_F_Appendix_1-en.pdf, Download "Exhibit F - Appendix 1: Exemplification"PDF1
Exhibit F - Appendix 2: Procedure for Establishing Data for the Value Adjustmenthttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/Exhibit_F_Appendix_2-en.pdf, Download "Exhibit F - Appendix 2: Procedure for Establishing Data for the Value Adjustment"PDF1
Exhibit G: Allocation Procedurehttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/Exhibit_G-en.pdf, Download "Exhibit G: Allocation Procedure"PDF1
Exhibit G - Appendix 1: Schematic Overview of the Allocation Systemhttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/Exhibit_G_Appendix_1-en.pdf, Download "Exhibit G - Appendix 1: Schematic Overview of the Allocation System"PDF1
Exhibit G - Appendix 2: Flow Charthttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/Exhibit_G_Appendix_2-en.pdf, Download "Exhibit G - Appendix 2: Flow Chart"PDF1
Exhibit G - Appendix 3a: The Complete Set of Mathematical Equations (User - Non-user)http://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/Exhibit_G_Appendix_3a-en.pdf, Download "Exhibit G - Appendix 3a: The Complete Set of Mathematical Equations (User - Non-user)"PDF1
Exhibit G - Appendix 3b: The Complete Set of Mathematical Equations (user - user)http://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/Exhibit_G_Appendix_3b-en.pdf, Download "Exhibit G - Appendix 3b: The Complete Set of Mathematical Equations (user - user)"PDF1
Exhibit G - Appendix 4: Procedure for Manual Overridehttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/Exhibit_G_Appendix_4-en.pdf, Download "Exhibit G - Appendix 4: Procedure for Manual Override"PDF1
Exhibit H: Tariff, Billing and Paymentshttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/Exhibit_H-en.pdf, Download "Exhibit H: Tariff, Billing and Payments"PDF1
Exhibit H - Appendix 1http://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/Exhibit_H_Appendix_1-en.zip, Download "Exhibit H - Appendix 1"XLS1
Exhibit I: Sideletterhttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/Exhibit_I-en.pdf, Download "Exhibit I: Sideletter"PDF1
Exhibit J: Sale and Purchase Agreement on Fuel Gashttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/Exhibit_J-en.pdf, Download "Exhibit J: Sale and Purchase Agreement on Fuel Gas"PDF1
Exhibit K: Agreement between Fredericia Harbour A/S and Transporterhttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/Exhibit_K-en.pdf, Download "Exhibit K: Agreement between Fredericia Harbour A/S and Transporter"PDF1
Exhibit M: Parent Company Guarantee (form)http://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/Exhibit_M-en.pdf, Download "Exhibit M: Parent Company Guarantee (form)"PDF1
Exhibit N: Shell Product Supply Specification M16428 (Butane)http://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/Exhibit_N-en.pdf, Download "Exhibit N: Shell Product Supply Specification M16428 (Butane)"PDF1
Exhibit O: Shell Product Supply Specification M16228 (Propane)http://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/Exhibit_O-en.pdf, Exhibit O: Shell Product Supply Specification M16228 (Propane)PDF1
Godkendelse af Transportaftalen (TA) for DONG Oil Pipe A/Shttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/Godkendelse%20af%20transportaftale.pdf, Download "Godkendelse af Transportaftalen (TA) for DONG Oil Pipe A/S"PDF1
Godkendelse af Exhibit B & D til modellen for Transportation Agreements http://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/Godkendelse%20af%20Exhibit%20B%20og%20D%20model%20transportaftalen.pdf, Download "Godkendelse af Exhibit B & D til modellen for Transportation Agreements"PDF1
Godkendelse af ansøgning om fiskal målinghttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/Godkendelse%20af%20fiskalt%20målesystem%20Gorm%20E.pdf, Download "Godkendelse af ansøgning om fiskal måling"PDF1
Opfyldelse af vilkår 5 og 9 i godkendelse af ansøgning om fiskal målinghttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/About-us/DONG-Oil-Pipe-AS/Godkendelse%20af%20opfyldelse%20af%20vilkår%205%20og%209.pdf, Download "Opfyldelse af vilkår 5 og 9 i godkendelse af ansøgning om fiskal måling"PDF1

 

 

Yderligere information

​Kontakt venligst Director Lars Bach for yderligere information.

​Klik her for at sende E-mail

http://authoring.dongenergy.com